O dramaterapii

CZYTELNIA/GALERIA » CZYTELNIA » O dramaterapii

Co to jest Dramaterapia ?

Dramaterapia jest użyciem leczniczych aspektów dramy i teatru jako terapeutycznego procesu. Jest to metoda pracy oparta na twórczej zabawie która pobudza wyobraźnię, uczy oraz stymuluje osobisty rozwój.

Postrzegamy ją przede wszystkim jak formę psychoterapii, która wykorzystuje sztukę spektaklu w terapeutycznej relacji z klientem.

 

Dramaterapeuta

Dramaterapeuta jest jednocześnie artystą i terapeutą klinicznym gdyż umiejętności jakie zdobył podczas kursu Dramaterapii czerpie z dwóch dziedzin – teatru i psychologii. Zdobyta wiedza pozwala mu na wykreowanie odpowiednich metod, które umożliwiają klientowi zaangażowanie się na poziomie ciała i umysłu oraz doprowadzenie do efektywnej emocjonalnej, psychologicznej i społecznej zmiany.

Terapeuta pracuje w sposób niebezpośredni w bezpiecznych ramach dramatycznego dystansu poprzez:

 • różnorodne gry i zabawy, elementy sztuki, muzyki i tańca
 • tworzenie opowiadań opierając się na powszechnie znanych baśniach jak i wymyślonych własnych historiach
 • odgrywanie ról i improwizację

Dramaterapia umożliwia prace z rożnymi dręczącymi nas problemami i palącymi uczuciami w bezpiecznych granicach twórczej wyobraźni z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. W tym wypadku nie są tak istotne umiejętności aktorskie jak doświadczanie każdej sytuacji, która służy wewnętrznemu wzrostowi i wzbogaca naszą samoświadomość. Wzajemny szacunek, szczerość, zaufanie wzmaga poczucie bezpieczeństwa aż do momentu kiedy uczestnicy czują się gotowi aby się otworzyć i rozpocząć swój proces leczniczy. Z czasem akceptacja swoich uczuć jak również uczuć otaczających nas ludzi staje się możliwa. Poza tym celem Dramaterapeuty jest stworzenie takich warunków aby terapia była dla wszystkich jej uczestników satysfakcjonującym na rożnych poziomach doświadczeniem.

 

 

Gdzie ma zastosowanie?

Dramaterapeuci pracują w:

 • szkołach
 • szpitalach psychiatrycznych
 • w domach opieki
 • w więzieniach
 • w organizacjach pozarządowych
 • w sektorze prywatnym.

 

Dla kogo jest Dramaterapia?

Dla wszystkich osób pragnących rozwiązać swoje problemy i zaspokoić swoje potrzeby. Spektrum działania Dramaterapii jest bardzo szerokie, obejmuje zarówno dzieci jak i osoby w wieku podeszłym z różnorodnymi problemami psychicznymi i emocjonalnymi. Dramaterapia stosowana jest z powodzeniem między innymi przy występowaniu następujących zaburzeń:

 • zaburzenia emocjonalne dzieci
 • depresja, nerwice
 • schizofrenia
 • demencja starcza, Alzhaimer
 • zaburzenia łaknienia( bulimia anoreksja)
 • uzależnienia

 

Autor

mgr Anna Szymanowska