OFERTA

 

Aktualnie oferowane przez ośrodek usługi:

 

 

1.pomoc psychologiczna, terapeutyczna i profilaktyczna:

  • interwencja kryzysowa
  • psychoterapia indywidualna
  • psychoterapia grupowa
  • muzykoterapia
  • dramaterapia
  • el. arteterapii
  • wsparcie psychologiczne i terapeutyczne dla studentów i uczniów szkół artystycznych
  • warsztaty rozwoju osobowości

 

2.grupy wsparcia dla przedstawicieli różnych zawodów, szczególnie narażonych na wypalenie zawodowe (szczególnie nauczycieli, pedagogów, psychologów, pielęgniarek, lekarzy i terapeutów o specjalizacjach inne niż psychoterapeutyczne) i na innego rodzaju trudności związane z wykonywaną pracą (konflikty wewnątrzzakładowe, mobbing itp.)

 

3.szkolenia dla studentów, pedagogów, psychologów i terapeutów różnych specjalności (kursy doskonalące, staże kliniczne, praktyki studenckie).

 

PROGRAM TERAPEUTYCZNY I SZKOLENIOWY NA ROK 2014/2015