O NAS

Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę

 

jest pierwszym na terenie województwa świętokrzyskiego prywatnym ośrodkiem psychoterapeutycznym i szkoleniowym, świadczącym kompleksowe usługi psychologiczne, terapeutyczne i dydaktyczne z wykorzystaniem leczniczych technik terapii przez sztukę.

 

W ramach swojej działalności oferuje 3 rodzaje usług:

 

w zakresie pomocy psychologicznej, terapeutycznej i wspierania rozwoju osobistego (porady i konsultacje psychologiczne, interwencja kryzysowa, indywidualna i grupowa psychoterapia, terapia par i rodzin, muzykoterapia, arteterapia, choreoterapia, dramaterapia, coaching, warsztaty rozwoju osobistego)

w zakresie działań profilaktycznych i organizowania grup wsparcia dla przedstawicieli zawodów, szczególnie narażonych na wypalenie zawodowe (przede wszystkim nauczycieli, pedagogów, pielęgniarek, lekarzy i terapeutów), jak i innych osób doświadczających destrukcyjnych zjawisk społecznych (konflikty wewnątrzzakładowe, mobbing itp.) w miejscu zatrudnienia

w zakresie organizacji szkoleń dla studentów, pedagogów, psychologów i terapeutów różnych specjalności (kursy doskonalące, szkolenia uprawniające do wykonywania zawodu muzykoterapeuty i terapeutów o specjalności w zakresie arteterapii, dramaterapii itp.)

 

 

Więcej na temat naszych usług, można przeczytać w zakładce OFERTA