Dramaterapeuta

mgr Anna Szymanowska

dramaterapeuta

 

Jako jedyna w Polsce ukończyła podyplomowe studia z zakresu Dramaterapii na Uniwersytecie Roehampton w Londynie. Jest członkiem międzynarodowym Brytyjskiego Towarzystwa Dramaterapeutów. Wcześniej zdobyła dyplom magistra kulturoznawstwa w zakresie filmoznawstwa i teatrologii na Uniwersytecie Łódzkim. Po drodze zaliczyła podyplomowe studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.

 

Doświadczenie zawodowe


Pracowała klinicznie wykorzystując metodę dramaterapii z różnymi grupami klientów w Wielkiej Brytanii. Między innymi z osobami starszymi cierpiącymi na depresję, z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi i w zachowaniu oraz pacjentami zmagającymi się z długoletnią chorobą psychiczną. W Polsce pracowała w charakterze dramaterapeuty w Szpitalu Leczenia Zaburzeń Nerwicowych w Komorowie jako wolontariusz. Obecnie prowadzi prywatną praktykę współpracując z Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii w Warszawie. Od czterech lat prowadzi zajęcia dla studentów Psychologii na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Droga rozwoju


Po raz pierwszy w Polsce w 2007 r. poprowadziła samodzielnie warsztaty oparte na kreatywno ekspresyjnym modelu Dramaterapii dla 20 osobowej grupy studentów Uniwersytetu Łódzkiego oraz osób używających elementy dramy w swojej pracy edukacyjnej. Kilkukrotnie brała też udział w Międzynarodowych Konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie Terapia i Teatr w Łodzi. Wzięła udział w Konferencji zorganizowanej przez Uniwersytet w Katowicach poświęconej alternatywnym formom psychoterapii pt. „Co po Freudzie”. Wygłosiła tam referat o Dramaterapii i przeprowadziła krótkie warsztaty. Brała też udział w konferencjach organizowanych przez Brytyjskie Towarzystwo Dramaterapeutów. Dwukrotnie prowadziła warsztaty dla Stowarzyszenia Praktyków Dramy Stop- Klatka. Przeprowadziła również warsztaty przy wsparciu Instytutu DMT w Warszawie. Obecnie współpracuje z Centrum Szkoleń i Rozwoju Drama Way które wspiera ideę szerzenia wiedzy o Dramaterapii.

 

Projekt marzeń


Chciałaby stworzyć pierwszy w Polsce profesjonalny kurs Dramaterapii na wzór tych, które istnieją w Wielkiej Brytanii.