MUZYKOTERAPIA/MUZYKOTERAPIA ONLINE

OFERTA  » MUZYKOTERAPIA/MUZYKOTERAPIA ONLINE

"Muzykoterapia jest bliższa rodzajom psychoterapii pozostającymi pod wpływem psychoanalizy. Jej celem nie jest dostosowanie jednostki do środowiska (które nierzadko jest patogenne), zharmonizowanie, zestrojenie za wszelką cenę, lecz dostarczenie jej większych możliwości oraz wolności wyrażania siebie, w celu osiągnięcia lepszej jakości życia. Rozwój i harmonizacja będą mieć najpierw charakter wewnętrzny i osoba poddana terapii musi przejść przez etap akceptacji wszelkiego nieporządku, chaosu, konfliktu i agresywności, które znajdują się w samym centrum funkcjonowania ludzkiej psychiki"

 

 

/Edith Lecourt - francuska psychoanalityczka i muzykoterapeutka; prowadzi indywidualną i grupową muzykoterapię analityczną/

 

Sesje terapeutyczne skierowane są do grup młodzieżowych, osób dorosłych, uczniów szkół muzycznych, nauczycieli oraz reprezentantów innych zawodów.

OFERTA

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z ofertą

Gabinetu Muzykotereapeutycznego