MUZYKOTERAPIA PRENATALNA

CZYTELNIA/GALERIA » CZYTELNIA » O muzykoterapii » MUZYKOTERAPIA PRENATALNA

 

Scientists in Barcelona claim to have shown for the first time that unborn babies can hear in the womb at just 16 weeks gestation 

Muzykoterapia prenatalna

 
Muzykoterapia może odgrywać ważną rolę w okresie ciąży. Już zaledwie 16 - tygodniowy płód jest w stanie usłyszeć mowę, jak i śpiew swojej matki. Dzięki współczesnej technologii (np. USG), pracownicy służby zdrowia potrafią zaobserwować ruchy płodu, jako odpowiedzi na bodźce muzyczne. Okazuje się, że w takich sytuacjach dziecko poprzez ruchy jest zdolne do wyrażania swoich potrzeb, preferencji i zainteresowań.

Na początku drugiego trymestru struktura ucha osiąga pełną dojrzałość. W tym czasie płód zaczyna  słyszeć nie tylko dźwięki matki, ale także drgania instrumentów.

 
Trzy główne korzyści, jakie daje muzykoterapia prenatalna


·         Obniżenie poziomu stresu, związanego z okresem prenatalnym: kobieta w ciąży z różnych powodów może doświadczać wysokiego poziomu stresu, co zwykle bardzo negatywnie wpływa na dziecko; silne stresy powodują uwalnianie do ciała hormonów noradrenaliny i kortyzolu; te z kolei odpowiadają za wzrost ciśnienia krwi i osłabienie układu odpornościowego matki i dziecka; wysoki poziom ekspozycji kortyzolu we wczesnym stadium rozwoju płodu może zwiększyć prawdopodobieństwo, że dziecko w przyszłości będzie cierpieć na zaburzenia lękowe, upośledzenie umysłowe, autyzm, czy depresję; aby przeciwdziałać powyższym powikłaniom, muzykoterapeuci wykorzystują muzykę w celu podniesienia progu stresu u oczekującej na poród matki; ma to jej pomóc utrzymać umysł w stanie relaksu także podczas porodu i zaraz po porodzie; podczas sesji muzykoterapeutycznych, uwaga matki kierowana jest na słuchanie jej wewnętrznych rytmów, jak również ruchów i reakcji płodu jako odpowiedzi na jej głos i muzykę; niniejsza technika jest przydatna przy zmniejszaniu poziom stresu u matki i pozwala przygotować ją do urodzenia dziecka

 

·         Wzmocnienie więzi między matką a płodem: komunikacja między matką a płodem jest niezbędna już w okresie ciąży; jednym ze sposobów na wzmocnienie więzi między nimi jest zastosowanie muzykoterapii; stymulacja muzyką wspomaga rozwój układu nerwowego płodu, zarówno strukturalnie, jak i funkcjonalnie; dziecko nienarodzone szczególnie preferuje głos matki, stąd jej śpiew jest najskuteczniejszym sposobem poprawy komunikacji pomiędzy obiema stronami; najczęściej wykonywanymi „piosenkami” przez matki są kołysanki; ich nucenie to wspaniały sposób, aby wyrazić swoją miłość do dziecka i zaznajomić je z melodią i intonacją swojego głosu; to z kolei zapewni mu poczucie bezpieczeństwa w trakcie porodu i zaraz po - maluch gdy wyjdzie na świat poczuje się podobnie, jak wtedy, gdy było jeszcze w łonie matki; „elektroniczne badania zjawisk głosowych” wykazały, że głos ojca angażuje płód od stóp do brzucha – świadomość tego jest bardzo ważna, bo w przyszłości może być on wykorzystany do zachęty dziecka do nauki chodzenia; głos matki aktywizuje płód od talii do głowy, co z kolei wzmacnia jego mięśnie szyi i kończyn górnych; nie tylko „prenatalny śpiew” przynosi korzyści dla płodu; sprzyja on również wydzielaniu endorfin, które automatycznie zmniejszają odczuwanie bólu podczas porodu, pomagają pogłębić oddech i relaks; co ciekawe, już w okresie prenatalnym dziecko może ujawniać swoje preferencje do określonej muzyki; obserwacje wykazały, że ruchy płodu są łagodne podczas słuchania muzyki kojącej i porównywalnie – gdy w muzyce są obecne dysonanse - ruchy są większe i bardziej rytmiczne; płód będzie wchodzić w stan ukojenia, gdy usłyszy fragmenty muzyki barokowej (np. Vivaldiego i Haendla), utrzymanej w wolnym tempie, jak również kołysanki wykonywane przez matkę

 

·          Rozwój języka prenatalnego: uważa się, że słuchanie muzyki może stanowić zaczątek nauki mowy przez nienarodzone dziecko; muzykę należałoby tu rozważać jako formę języka prewerbalnego, który przygotowuje „Sensoryczny Układ Słuchowy” do słuchania, łączenia i tworzenia języka dźwiękowego/akustycznego; płód uczy się „języka” za pośrednictwem głosu matki, nie tylko na podstawie jej mowy, ale i wykonywanych przez nią piosenek; dźwięk jest odbierany przez dziecko za pośrednictwem przewodnictwa kostnego, gdy matka mówi; uważa się, że dźwięki głosu osoby śpiewającej mają szerszy zakres częstotliwości niż w trakcie mówienia; dźwięki prenatalne są bardzo ważne w okresie prenatalnym, ponieważ stanowią bazę do dalszej nauki i zachowania.

 

 

Tłum. I. Dębicka

Źródło:

https://en.wikipedia.org/wiki/Music_therapy

http://www.dailymail.co.uk/health/article-3264023/Amazing-video-shows-babies-SINGING-womb-Foetus-hear-music-early-16-weeks-respond-moving-mouths-tongues.html