MUZYKOTERAPIA GRUPOWA

OFERTA  » MUZYKOTERAPIA/MUZYKOTERAPIA ONLINE » MUZYKOTERAPIA GRUPOWA

Muzykoterapia grupowa dla osób dorosłych i młodzieży

Muzykoterapia grupowa, to forma psychoterapii grupowej opartej na niewerbalnych formach komunikacji społecznej, tj. z użyciem ekspresji muzycznej. Terapia prowadzona wg metody dr Elżbiety Galińskiej z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, nawiązująca do koncepcji psychoanalitycznych i psychologii behawioralno – poznawczej. Skierowana dla pacjentów, uczęszczających na sesje psychoterapii indywidualnej, bądź grupowej, którzy chcieliby zintensyfikować proces własnej terapii, a także uzyskać jak najwięcej informacji zwrotnych na temat struktury własnego „ja” i funkcjonowania w grupach społecznych (takich jak rodzina, społeczność studencka, współpracownicy z zakładu pracy itp). Ten rodzaj terapii pozwala szybciej otworzyć się na emocje oraz kontakty interpersonalne. Szczególnie zalecana dla osób, którym w początkowym okresie psychoterapii, trudno jest mówić o swoich problemach. Pozwala szybciej przełamać lęk i opór w relacji terapeutycznej oraz w krótszym czasie dotrzeć do zasadniczych przyczyn bieżących trudności życiowych. Terapia zalecana zarówno dla pacjentów nerwicowych, z zaburzeniami osobowości, odżywiania, DDA oraz z rozpoznaniem chorób psychosomatycznych. W zależności od czasu trwania psychoterapii indywidualnej, czy grupowej, może mieć charakter terapii krótkoterminowej bądź długoterminowej.

Na zajęcia z muzykoterapii grupowej mogą uczęszczać także osoby, które nie uczestniczą w żadnej innej formie pomocy psychoterapeutycznej, ale zainteresowane są pracą nad własną osobowością i poznaniem swojego funkcjonowania w grupie.

Każda sesja trwa 3 godziny i składa się z dwóch części: części muzycznej i dyskusyjnej. W trakcie terapii proponowane są różnego rodzaju techniki projekcyjne (oparte na słuchaniu muzyki, bądź improwizacji z użyciem instrumentów muzycznych), a także elementy psychodramy. Aby uczestniczyć w tego rodzaju spotkaniach, nie trzeba mieć żadnych umiejętności i zdolności muzycznych. Nie ma tu miejsca na ocenę dyspozycji artystycznych.

Sesje mogą odbywać się raz, bądź dwa razy w tygodniu.

KONSULTACJE - cykl sesji muzykoterapeutycznych, każdorazowo poprzedzają 1 lub 3 spotkania konsultacyjne; pozwala to ustalić, czy osoba zgłaszająca się na muzykoterapię, kwalifikuje się do tej formy terapii.

 

Osoba prowadząca

dr Izabela Dębicka