Izabela Dębicka

Psychoterapeuta » Izabela Dębicka

dr n. hum. Izabela Dębicka

Jestem z wykształcenia psychoterapeutą, muzykoterapeutą, pedagogiem specjalnym. W Centrum Psychoterapii prowadzę indywidualną i grupową psychoterapię analityczną (analiza grupowa) oraz indywidualną i grupową muzykoterapię poznawczo-analityczną.


Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako wykładowca akademicki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach) oraz terapeuta w państwowych placówkach służby zdrowia, m.i.: na oddziale Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, w Szpitalu Kompleksowej Rehabilitacji i Ortopedii Dziecięcej "GÓRKA" w Busku - Zdroju, na oddziale Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji, a także w Poradni Zdrowia Psychicznego "Nadzieja Rodzinie".

Jestem członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej "RASZTÓW" w Warszawie oraz członkiem zwyczajnym Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


 Pracę terapeutyczną poddaje systematycznej superwizji (indywidualnej i grupowej) u superwizorów Instytutu Analizy Grupowej "RASZTÓW". Na co dzień kieruję się kodeksem etyki psychoterapeuty Instytutu "RASZTÓW" oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 Serdecznie zapraszam na konsultacje psychoterapeutyczne oraz sesje psychoterapii indywidualnej lub grupowej.

Wizytę można umówić dzwoniąc bezpośrednio na nr 600 817 525, bądź pisząc na adres scpitps@o2.pl.