MUZYKOTERAPIA DLA STUDENTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH

OFERTA  » MUZYKOTERAPIA/MUZYKOTERAPIA ONLINE » MUZYKOTERAPIA DLA STUDENTÓW I UCZNIÓW SZKÓŁ MUZYCZNYCH


Muzykoterapia dla studentów i uczniów szkół muzycznych

Muzykoterapia jako forma psychoterapii z użyciem środków ekspresji muzycznej. Zalecana dla wszystkich uczniów szkół muzycznych oraz studentów studiów muzycznych, którzy cierpią na tremę, utrudniającą występy publiczne i efektywne zdawanie semestralnych egzaminów z gry na instrumencie.

Na spotkaniach grupowych wszyscy wspólnie próbują zdiagnozować przyczyny destrukcyjnej tremy oraz opracować program treningu, redukującego lęk i nadmierne napięcie mięśniowe, będące główną przyczyną trudności technicznych gry na instrumencie.

Przewiduję się terapię, realizowaną w dwóch etapach.

W I etapie spotkania mają charakter psychoterapii wglądowej, która pozwoli lepiej zrozumieć przyczyny lęku przed występami publicznymi. W II etapie proponuje się realizację indywidualnego programu treningowego, ukierunkowanego na redukcję napięć i usprawnienie funkcji manualnych.

W zależności od natury problemu poszczególnych uczestników terapii, zajęcia mogą mieć charakter spotkań indywidualnych, bądź grupowych. Charakter sesji w II etapie pracy do uzgodnienia z grupą.

 

KONSULTACJE - cykl sesji muzykoterapeutycznych, każdorazowo poprzedzają 1 lub 3 spotkania konsultacyjne; pozwala to ustalić, czy osoba zgłaszająca się na muzykoterapię, kwalifikuje się do tej formy terapii.

 

Osoba prowadząca

dr Izabela Dębicka