DRAMATERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA

OFERTA  » DRAMATERAPIA » DRAMATERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA

Dramaterapia jest kreatywną formą psychoterapii, która używa teatralnych i dramatycznych technik i struktur.

 

Pracujemy w sposób niebezpośredni w bezpiecznych ramach dramatycznego dystansu stosując:

  • różnorodne gry i zabawy, elementy sztuki, muzyki i tańca
  • tworzenie opowiadań opierając sie na powszechnie znanych baśniach jak i wymyślonych własnych historiach
  • odgrywanie ról i improwizacje

 

Jak również używamy szerokiego wachlarza technik projekcyjnych co wzmacniając poczucie bezpieczeństwa ułatwia w sposób nieinwazyjny dotarcie do nieświadomych treści klienta.

 

Terapia indywidualna jest terapią głęboką opartą na elementach rytuału i zakłada ujawnienie się wewnętrznych konfliktów w konfrontacji wybranego przez klienta protagonisty i antagonisty. Celem procesu jest przepracowanie nieświadomych treści w „kostiumie” wykreowanych postaci i autentyczna wewnętrzna przemiana.

 

Czas trwania sesji 50 min około 15 spotkań

 

Terapia grupowa oparta jest przede wszystkim na założeniu że potrzeba zabawy jest pierwotną cechą człowieka a uwalnianie spontanicznych reakcji z niej wypływających jest drogą do uwidocznienia pozytywnych aspektów naszej osobowości i dążeniem do samorealizacji. Natomiast możliwość wykreowania fikcyjnej rzeczywistości jako reprezentacji prawdziwych emocji jest podstawą leczniczego procesu.

 

Sesja trwa od 1h do 1,5h w zależności od potrzeb uczestników.

 

Podejście dramaterapeuty jest oparte jest na filozofii psychologii humanistycznej, które zakłada bezwarunkowy pozytywny stosunek do klienta. Dramaterapeuta jest empatycznym, wspierającym, niedyrektywnym świadkiem indywidualnego procesu każdego klienta. Dramaterapia umożliwia prace z rożnymi dręczącymi nas problemami i palącymi uczuciami w bezpiecznych granicach twórczej wyobraźni z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego uczestnika. W tym wypadku nie sa tak istotne umiejętności aktorskie jak doświadczanie każdej sytuacji, która służy wewnętrznemu wzrostowi i wzbogaca naszą samoświadomość. Wzajemny szacunek, szczerość, zaufanie wzmaga poczucie bezpieczeństwa, aż do momentu kiedy uczestnicy czują się gotowi aby się otworzyć i rozpocząć swój proces leczniczy. Z czasem akceptacja swoich uczuć jak również uczuć otaczających nas ludzi staje sie możliwa. Poza tym celem dramatrerapeuty jest stworzenie takich warunków aby terapia była dla wszystkich jej uczestników satysfakcjonującym na rożnych poziomach doświadczeniem.

 

Osoba prowadząca

mgr Anna Szymanowska