MUZYKOTERAPIA GRUPOWA - KIELCE

OGŁOSZENIA » MUZYKOTERAPIA-TERAPIA » MUZYKOTERAPIA GRUPOWA - KIELCE

 

 

 MUZYKOTERAPIA GRUPOWA

W KIELCACH

Szanowni Państwo!

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować o naborze do nowej grupy terapeutycznej, organizowanej przez Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę.

 

Terapia skierowana do mieszkańców Kielc i okolic w wieku powyżej 20 lat, zainteresowanych rozwojem osobistym i rozwijaniem swoich kompetencji społecznych.

 

Na sesje muzykoterapii grupowej zapraszamy wszystkich tych,  którzy pragną:

  •  dokonać zmian w swoim życiu,
  • lepiej siebie poznać,
  • zrozumieć własne funkcjonowanie w grupie (rodzinie, pracy, uczelni) i polepszyć  kontakty społeczne,
  • zredukować nieprzyjemne objawy (nerwicowe, psychosomatyczne) i nauczyć się asertywności
  • prowadzić satysfakcjonujące życie prywatne, jak i zawodowe.

============ 

Muzykoterapia grupowa to forma psychoterapii łącząca werbalną i niewerbalną – muzyczną – komunikację społeczną. Od tradycyjnej psychoterapii różni się m.in. tym, że oprócz rozmowy, oferuje takie działania, jak improwizacje muzyczne, dialogi na instrumentach, odgrywanie różnych scenek muzycznych, czy wyobrażanie sobie obrazów do słuchanej muzyki. Szczególnie zalecana jest tym, którzy mają trudności w dostrzeganiu, różnicowaniu i nazywaniu własnych i cudzych emocji, jak i pasjonatom sztuki muzycznej, preferującym dźwiękowe formy autoekspresji.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt i to, że od uczestników nie wymaga się umiejętności/zdolności artystycznych, jak i wykształcenia muzycznego. Nie dokonuje się tu również oceny uzdolnień muzycznych. Spontaniczna ekspresja muzyczna  jest tu wyłącznie punktem wyjścia do pogłębionych rozmów o charakterze psychoterapeutycznym.

Muzykoterapia odbywać się będzie w II etapach (eksploracyjnym i reparacyjnym) i trwać ok. 3, 4 lata. Jej czas zależeć będzie m.in. od liczebności grupy, tempa jej pracy i innych związanych z nią czynników.

I etap terapii uwzględnia m.in. następującą problematykę:

• pierwsze wrażenie, autoprezentacja, integracja z nową grupą,

• praca z emocjami i praca z ciałem,

• identyfikacja siebie poprzez muzykę,

• komunikacja z własnym „ja” i kontakt z drugim człowiekiem,

• granice psychologiczne i fizyczne,

• ja i moje relacje z grupą (odgrywanie ról),

• trudne kontakty,

• problematyka seksualna i rodzinna,

• realizacja celów krótko i długoterminowych,

• zależność i niezależność,

• muzyczna relaksacja.

W II etapie - fazie reparacyjnej - przewiduje się pracę z pojedynczą osobą na tle grupy. Uczestnicy zdobywają pogłębioną wiedzę na temat własnej osoby, docierają do głównych źródeł dotychczasowych i aktualnych problemów życiowych, a na koniec otrzymują (od terapeuty i grupy) indywidualny „portret muzyczny”, przedstawiający ich “całościowe ja”; z ich zewnętrznymi i wewnętrznymi aspektami funkcjonowania.

 *********

CZAS I MIEJSCE SPOTKAŃ

 

Zajęcia odbywać się będą co tydzień, w każdy PONIEDZIAŁEK, w godzinach od 17.00 – 20.10 na terenie Świętokrzyskiego Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę.

 

Miejsce spotkań:

Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę

 

KIELCE
ul. Żytnia 14 A, lok.2

 

Czas rozpoczęcia:

4 LISTOPADA 2024!

UWAGA! TERMIN MOŻE ULEC PRZESUNIĘCIU W PRZYPADKU NIEUTWORZENIA SIĘ MIN. 8-OSOBOWEJ GRUPY .

 

KONSULTACJE

Cykl sesji muzykoterapeutycznych poprzedzają konsultacje, na podstawie których muzykoterapeuta stara się lepiej poznać kandydata do terapii i zadecydować, czy ta forma wsparcia będzie dla niego korzystna, czy może inna.

 

CENA:

MUZYKOTERAPIA - KONSULTACJE 150,00 ZŁ

MUZYKOTERAPIA GRUPOWA - 200 PL ZA 3 GODZ. SESJE ZEGAROWE

 

ORGANIZATORZY

ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHOTERAPII I TERAPII PRZEZ SZTUKĘ

 

OSOBA PROWADZĄCA

dr Izabela Dębicka

certyfikowany analityk grupowy, muzykoterapeuta

 

Zapisz się!

tel. 600 817 525