WARSZTATY ROZWOJU OSOBOWOŚCI Z ELEMENTAMI DRAMATERAPII

OFERTA  » ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE I ROZWOJOWE » WARSZTATY ROZWOJU OSOBOWOŚCI Z ELEMENTAMI DRAMATERAPII

Dla kogo jest przeznaczona grupa rozwoju osobowości?

Dla osób odczuwających problemy z adaptacją do nowej roli lub sytuacji. Dla tych, u których bolesne doświadczenia z przeszłości powodują zatrzymanie się w martwym punkcie, a wewnętrzna niemoc paraliżuje wszelkie działania. Dla tych, którzy stracili nadzieję na wyjście z życiowego impasu.


Na czym polega terapia?

Cały proces zakłada przemianę negatywnych doświadczeń, pogłębienie i poprawę komunikacji z samym sobą oraz otoczeniem, a także otwarcie na nowe perspektywy. Uczy także efektywnych sposobów radzenia sobie z problemami. Struktura zajęć została tak opracowana, aby uczestnik mógł wyrazić siebie, używając werbalnych i niewerbalnych środków ekspresji. Uczestnictwo w procesie może pomóc rozwinąć nieznane dotąd umiejętności, a tym samym poprawić wiarę we własne siły.


Dramaterapia jako metoda

Posługiwanie się dramą nie jest umiejętnością wyuczoną lecz cechą wrodzoną. Wykorzystuje się tu naturalną umiejętność człowieka do wchodzenia w role. Dlatego też od  uczestników nie oczekuje się specjalnych predyspozycji. Każdy może znaleźć tu swoje miejsce nie obawiając się porażki czy niezrozumienia. Swoje uczucia można wyrażać w sposób nie bezpośredni i nie tylko poprzez słowa. Do tego celu służyć mogą baśnie, wybrane opowiadania, improwizacja, odgrywanie ról, pantomima, różnorodne gry i zabawy kontaktowe. Czasem łatwiej mówić o dręczących nas problemach wykorzystując na przykład postać bohatera znanej baśni. Wówczas możliwość przemiany w kogoś innego (wejście w rolę) może dać nam większą swobodę wyrażania siebie.

 

 

Charaker grupy i czas jej trwania

Przez pierwsze 5 spotkań grupa będzie miała charakter otwarty - oznacza to możliwość przyjęcia nowej osoby lub rezygnacji z udziału w grupie. Całość terapii przewidziana jest na 20 sesji, co może ulec zmianie w zależności od indywidualnych potrzeb i problemów.

 

Konsultacje

Spoktania grupowe poprzedza konsultacja, na której omawiane są indywidualne problemy kandydata   i sposób pracy w grupie.


Osoba prowadząca

mgr Anna Szymanowska