WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII

OFERTA  » ZAJĘCIA PSYCHOEDUKACYJNE I ROZWOJOWE »  WARSZTATY ROZWOJU OSOBISTEGO Z ELEMENTAMI MUZYKOTERAPII

MUZYCZNE WARSZTATY KREATYWNOŚCI I WSPIERANIA ROZWOJU OSOBISTEGO

Innowacyjny program muzykoprofilaktyki i wspierania rozwoju osobistego, nawiązujący do koncepcji terapii muzyką dr Elżbiety Galińskiej - polskiej muzykoterapeutki i psychoterapeutki z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Skierowany do wszystkich tych, którzy pragną pogłębić swoją samoświadomość, udoskonalić własne kompetencje społeczne, rozwinąć potencjał kreatywności, a także zdobyć praktyczną wiedzę z zakresu radzenia sobie ze stresem.

Warsztaty odbywają się w II etapach.

I etap trwa ok. 3, 4 miesięcy i uwzględnia następującą problematykę:

 • Pierwsze wrażenie, autoprezentacja, integracja z nową grupą,
 • Praca z emocjami i praca z ciałem,
 • Identyfikacja własnego „ja” poprzez muzykę – identyfikacja na płaszczyźnie psychologicznej w zakresie wieku, płci i struktury osobowości,
 • Komunikacja na płaszczyźnie intrapsychicznej i relacyjnej (k. niewerbalna i werbalna), granice psychologiczne i fizyczne,
 • Ja i moje relacje z grupą; odgrywanie ról
 • Trudne kontakty,
 • Problematyka seksualna i rodzinna,
 • Realizacja celów krótko i długoterminowych,
 • Zależność i niezależność,
 • Muzyczna relaksacja.

 

Istnieje możliwość przedłużenia I okresu treningów w zależności od potrzeb oraz struktury i dynamiki grupowej.

W trakcie warsztatów przewiduje się wykorzystanie 3 – ch rodzajów technik:

 • techniki projekcyjne (techniki kierowanej wyobraźni), uwzględniające komunikację za pośrednictwem muzycznych fantazji i metafor,
 • komunikacji niewerbalnej - muzycznej (z użyciem instrumentarium Orffa, niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych oraz ekspresji wokalnej),
 • komunikacji werbalnej.

 

Techniki kierowanej wyobraźni polegają na słuchaniu specjalnie dobranej muzyki oraz na wyobrażaniu sobie różnego rodzaju obrazów i scenek. Z uwagi na wyjątkową emocjonalną drożność komunikatu muzycznego (utwór rozumiany jako stylizacja uniwersalnych emocji ludzkich), percepcja utworu ułatwia wydobycie określonych emocji (zwykle wypartych do podświadomości), a co zatem idzie, szybsze dotarcie do indywidualnej problematyki słuchacza. W następstwie przeżycia muzycznego uruchamiany jest tzw. proces symbolizacji, czyli myślenia oraz wyrażania myśli i uczuć za pomocą różnorodnych metafor. Te z kolei stanowią istotne źródło ważnych informacji o jego twórcach.

 

Ekspresja dźwiękowa, wokalna i ruchowa, rozumiana jest jako odpowiednik niewerbalnej mowy ciała, na którą składają się mikroruchy ciała, ton głosu, pozycja sylwetki, ubiór, mimika. Ta forma wyrażania siebie, choć często nieświadoma, wpływa w istotny sposób na odbiór jednostki przez otoczenie. W ujęciu psychoanalitycznym, interpretowana jest również jako odpowiednik prewerbalnej fazy rozwoju człowieka; w tym też okresie pojawiają się różne zakłócenia, determinujące dalsze etapy rozwojowe, także w zakresie komunikacji społecznej. Przyjmuje się zatem, iż w treningach nad usprawnianiem relacji interpersonalnych, istotne jest rozpoczęcie pracy od ćwiczeń na płaszczyźnie niewerbalnej; jej nieodłącznym elementem jest m.in. komunikacja akustyczna, muzyczna wokaliza, czy gestykulacja ciałem.

 

Klaryfikacja emocji, uczuć i myśli za pomocą słowa, to ostatnia faza w rozwoju mowy dziecka, a jednocześnie najwyższy wymiar kompetencji społecznych jednostki. Stanowi ona również ostatni etap każdej sesji warsztatowej (każda sesja rozumiana jako ponowne odtworzenie i przejście przez główne okresy rozwojowe w zakresie komunikacji społecznej).

 

Osoby zainteresowane pogłębionym wglądem we własną strukturę osobowości mogą przystąpić do II etapu warsztatów. W tym czasie przewiduje się pracę z pojedynczą osobą na tle grupy. Uczestnicy spotkania zdobywają poszerzoną wiedzę na temat swojego „ja” („ja” zewnętrzne i „ja” wewnętrzne), poznają główne źródła dotychczasowych i aktualnych problemów życiowych (tzw. konflikt centralny) oraz poddawani są technikom reparacyjnym, pozwalającym na wprowadzenie trwalszych zmian w deficytowych obszarach własnej osobowości. Oferowane na tym etapie techniki, to: technika „lustra muzycznego” (w wykonaniu grupy i terapeuty) oraz elementy psychodramy Morenowskiej. Czas trwania II etapu uzależniony jest od liczby uczestników zajęć (min. 8 osób) i wynosi ok. 8 tygodni (na omówienie indywidualnej problematyki uczestnika przewiduje się jedno spotkanie 3 – godzinne).

 

Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w grupach 8 – 12 – osobowych i trwają przez 3 godziny.

 

Osoba prowadząca

dr Izabela Dębicka