WARSZTATY

OFERTA  » DRAMATERAPIA » WARSZTATY

Zapraszamy na warsztat z Dramaterapii oparty na jednej z metod stworzonej przez Emily Sue Jennings, aktorki, a przede wszystkim prekursorki Dramaterapii w Wielkiej Brytanii. Na podstawie długoletnich obserwacji i badań, stworzyła ona kreatywno – ekspresyjny model Dramaterapii oparty na paradygmacie EPR (Embodiment, Projection, Role Play). Model ten bazuje na psychologii rozwojowej dziecka. Fundamentalnym jego założeniem jest traktowanie dramy jako niezbędnego czynnika prawidłowego rozwoju, oraz przekonanie, że człowiek rodzi się wyposażony w pewne predyspozycje do posługiwania się dramą.

 

Uczestnictwo w zajęciach angażuje wszystkie zmysły, pobudza kreatywność, poszerza samoświadomość a przede wszystkim gwarantuje dobrą zabawę. W trakcie trwania warsztatu przy użyciu wybranych gier i zabaw kontaktowych zapoznamy się ze wszystkimi elementami paradygmatu EPR i poznamy ich praktyczne zastosowanie w Dramaterapii. Doświadczymy również sensu stopniowania trudności w procesie terapeutycznym poprzez zaangażowanie swoich osobistych treści. Uwieńczeniem warsztatu będzie doświadczenie dramatycznego dystansu w procesie kreowania roli jako sposobu ujawniania własnych wypartych treści czy konfliktów. (Praca z wybraną przez uczestników baśnią).

 

Osoba prowadząca

mgr Anna Szymanowska