WARSZAWA - Elementy muzykoterapii w leczeniu nerwic i depresji

CZYTELNIA/GALERIA » ARCHIWUM » WARSZAWA - Elementy muzykoterapii w leczeniu nerwic i depresji

 

 

 

WARSZAWA

 

  

ELEMENTY MUZYKOTERAPII W LECZENIU NERWIC I DEPRESJI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

 

 

Szanowni Państwo!

Jest nam niezmiernie miło zaprosić na I EDYCJĘ szkolenia

 

 pt. Elementy muzykoterapii w leczeniu nerwic i depresji wśród dzieci i młodzieży

 
Szkolenia skierowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów i terapeutów różnych specjalności, zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy na temat problematyki i form pomocy dzieciom i młodzieży, cierpiącym na zaburzenia nerwicowe i depresyjne.

 

W RAMACH SZKOLENIA PRZEWIDZIANO REALIZACJĘ NASTĘPUJĄCYCH ZAGADNIEŃ:

I.PODSTAWY TEORETYCZNO - KLINICZNE PRACY Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ Z ZABURZENIAMI NERWICOWYMI I DEPRESYJNYMI - 16 godzin

1. Zaburzenia lękowe (nerwicowe) i depresyjne wśród dzieci i młodzieży. Charakterystyka zaburzeń.

2. Metody diagnozy i leczenia.

 

II. WYBRANE TECHNIKI MUZYKOTERAPEUTYCZNE W PROFILAKTYCE I TERAPII DZIECI I MŁODZIEŻY Z ZABURZENIAMI EMOCJONALNYMI - 104 godziny

1. Techniki projekcyjne jako jedne z głównych narzędzi diagnostycznych i „leczniczych” w pracy z dziećmi i młodzieżą. Rodzaje testów projekcyjnych.

2. Zjawisko projekcji i identyfikacji projekcyjnej, przeniesienie i przeciwprzeniesienie, definicja pomieszczania.

3. Wpływ muzyki na organizm człowieka i jej rola w generowaniu zjawiska projekcji.

4. Psychoanalityczne rozumienie dzieła muzycznego; muzyka jako obiekt przejściowy.

5. Pojęcie acting outu. Ekspresja muzyczna jako twórcza forma rozładowywania emocji.

6. Kontrakt terapeutyczny, relacja terapeuta – pacjent/nauczyciel-uczeń, jako istotne zmienne, warunkujące skuteczne wsparcie młodego człowieka.

 7. Wykorzystanie wybranych technik muzykoterapeutycznych  w diagnozie i terapii zaburzeń depresyjno-lękowych dzieci i młodzieży.

W ramach ostatniej grupy zagadnień, przewiduje się zapoznanie uczestników z następującą problematyką: techniki muzykoterapeutyczne w diagnozie trudności rozwojowych młodych podopiecznych (konflikt zależność-niezależność, separacja indywiduacja, samoocena, poczucie własnej wartości, relacja z rodzicami, rodzeństwem i rówieśnikami, problematyka tożsamości, obraz własnego ja i ciała, otwarcie – zamknięcie na kontakt i pomoc z dorosłymi), muzykoterapia w pracy z objawem neurotycznym, muzykoterapia jako forma wspomagająca proces krystalizacji i realizacji celów życiowych adolescenta.

           RAZEM: 120 godzin

 ***
Szkolenia odbędą się w formie kursu doskonalącego i zakończą wydaniem zaświadczenia, dokumentującego przygotowanie kursanta do stosowania technik muzykoterapeutycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą, cierpiącymi na nerwice i depresje.

Łączny czas szkolenia: 120 godzin.

Osoba prowadząca: 
dr Izabela Dębicka - psychoterapeuta, muzykoterapeuta

CENNIK
250,00 zł za I zjazd 
2 - dniowy /od osoby/

 

MIEJSCE

Pracownia Psychologiczna
DOBRE NASTROJE

ul. Śniadeckich 18/34
00-656 WARSZAWA

 
ILOŚĆ SPOTKAŃ:

VIII ZJAZDÓW w soboty i niedziele

 

CZAS ROZPOCZĘCIA

LISTOPAD 2018

==============================================

Wszystkich zainteresowanych szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu ze

ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM PSYCHOTERAPII I TERAPII PRZEZ SZTUKĘ

tel. 600 817 525
mail: scpitps@o2.pl
www. psychoterapia-muzykoterapia.com.pl

=============================================


HARMONOGRAM
SZKOLENIA

Termin: LISTOPAD 2018 –  CZERWIEC 2019
Ilość spotkań: 8 zjazdów


Przewidywany harmonogram zajęć:
w sobotę i niedzielę po 8 h lekcyjnych; z wyjątkiem ostatniego zjazdu: sobota 8 h lekcyjnych

 

I zjazd:

 4.11.2018


Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

II zjazd:

8 i 9.12.2018


Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/
Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

III zjazd:

 12 i 13.01.2019

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

IV zjazd:

9 i 10. 02.2019

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/
Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

V zjazd:

9 i 10.03.2019

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/
Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

VI zjazd:

13. i 14.04.2019

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

VII zjazd:

11.05.i 12.05.2019

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

VIII zjazd:

8.06. i 9.06. 2019

Sobota: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/Niedziela: 9.00 – 12.00; 12.30 - 15.30; przerwa obiadowa: 12.00-12.30 /8 h/

 

RAZEM: 120 godzin

=============================================

MIEJSCE:

Pracownia Psychologiczna
DOBRE NASTROJE

ul. Śniadeckich 18/34
00-656 WARSZAWA


==============================================


PRZEDPŁATA i TERMIN NABORU

 
Termin naboru na warsztaty potrwa do 
2 LISTOPADA 2018. Do tego czasu należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100,00 zł

na konto


Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę
36 1140 2004 0000 3702 7465 1768

mBank


z dopiskiem "Elementy muzykoterapii w leczeniu nerwic i depresji – WARSZAWA.

Równocześnie prosimy wysłać do
2 LISTOPADA 2018 dowód wpłaty zaliczki w postaci skanu, zdjęcia lub elektronicznego druku na adres scpitps@o2.pl. Będzie on podstawą do wpisania kandydata na listę uczestników szkolenia.

***

UWAGA!

Pierwsza zaliczka (100,00 zł) jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi.

 
Zasada ta nie obowiązuje, w przypadku odwołania szkoleń z powodu nieutworzenia się grupy, bądź innych przyczyn, leżących po stronie organizatora. Kandydat może ubiegać się o zwrot zaliczki także w sytuacji, gdy sam wycofa się ze szkolenia; pod warunkiem jednak, że uczyni to najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

 

Serdecznie zapraszamy!

======================================

Czytaj także ==> I edycja "Warsztatów z muzykoterapii i komunikacji interpersonalnej"

http://www.facebook.com/media/set/?set=a.517953488219864.134469.267241326624416&type=3

II edycja warsztatów

http://www.psychoterapia-muzykoterapia.com.pl/?warsztaty-z-muzykoterapii-i-komunikacji-interpersonalnej-ii-edycja%2C76

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 


Prosimy o wypełnienie formularza