MUZYKOTERAPIA W TERAPII MANUALNEJ

OGŁOSZENIA » MUZYKOTERAPIA-SZKOLENIA » MUZYKOTERAPIA W TERAPII MANUALNEJ

 

ZASTOSOWANIE

 

INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH W DIAGNOZIE MUZYKOTERAPEUTYCZNEJ

I TERAPII MANUALNEJ

 

 

I EDYCJA SZKOLENIA

Serdecznie zapraszamy na I EDYCJĘ szkolenia poświęconego tematyce wykorzystaniu szkolnych instrumentów muzycznych w diagnozie muzykoterapeutycznej i rehabilitacji manualnej osób z dysfunkcjami ręki.

 

Kurs dedykowany do nauczycieli, terapeutów zajęciowych, fizjoterapeutów, muzykoterapeutów, stosujących na codzień muzykoterapię, bądź pragnących wzboagacić swój warsztat pracy o wybrane techniki muzykoterapeutyczne.

 

W ramach kursu przewidziano realizację następujących zagdanień:

 

1. Konwencjonalne i niekonwencjonalne instrumenty muzyczne jako istotne narzędzia pracy muzykoterapeuty. Klasyfikacja instrumentów – 2 godz.

2. Funkcje dianostyczne niekonwencjonalnych i konwencjonalnych instrumentów muzycznych - 4 godz.

3. Zastosowanie instrumentów muzycznych w kształtowaniu funkcji manualnych niepełnosprawnego pacjenta. WPROWADZENIE - 2 godz.

4. Podstawy metodyczne kinezyterapii manualnej z wykorzystaniem instrumentów muzycznych -  6 godz.

5. ZALICZENIE KOŃCOWE - prezentacja przez kursantów własnoręcznie wykonanych instrumentów i wyjaśnienie ich znaczenia terapeutycznego - 2 godz.

 

Szkolenie prowadzone w formie kursu doskonalącego i zakończone wydaniem zaświadczenia, potwierdzającego opanowanie przez absolwenta wiedzy z zakresu wykorzystania  wybranych technik muzykoterapeutycznych w diagnozie muzykoterapeutycznej i terapii manualnej pacjenta.

 

CZAS TRWANIA: 16 GODZIN

II ZJAZDY; 2x8 godzin lekcyjnych

Godziny spotkań: 9.00-15.30

CENA: 320,00 zł

 

MIEJSCA I TERMINY SZKOLENIA

 

CZĘSTOCHOWA – 5.11, 12.11

KATOWICE – 6.11, 13.11

KIELCE – 19.11, 27.11

KRAKÓW-4.12, 11.12

BYTOM – 8.12, 17.12

OŚWIĘCIM – 9.12, 18.12

LUBLIN-12.01, 19.01

RZESZÓW-13.01, 20.01

***

PRZEDPŁATA i TERMIN NABORU

 
UWAGA!

Warunkiem wpisania kandydata na listę uczestników jest wpłacenie zaliczki w wysokości 100,00 zł (najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia)

na konto


Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę
36 1140 2004 0000 3702 7465 1768

mBank


z dopiskiem "Zastosowanie instrumentów muzycznych w diagnozie muzykoterapeutycznej i terapii manualnej" – NAZWA MIASTA.

Równocześnie prosimy wysłać
dowód wpłaty zaliczki w postaci skanu, zdjęcia lub elektronicznego druku na adres scpitps@o2.pl. Będzie on podstawą do wpisania kandydata na listę uczestników szkolenia.

***

UWAGA!

Pierwsza zaliczka (100,00 zł) jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi.

 
Zasada ta nie obowiązuje, w przypadku odwołania szkoleń z powodu nieutworzenia się grupy, bądź innych przyczyn, leżących po stronie organizatora. Kandydat może ubiegać się o zwrot zaliczki także w sytuacji, gdy sam wycofa się ze szkolenia; pod warunkiem jednak, że uczyni to najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

Serdecznie zapraszamy!

***

 Wszystkich zainteresowanych szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu ze

ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM PSYCHOTERAPII I TERAPII PRZEZ SZTUKĘ

tel. 600 817 525
mail: scpitps@o2.pl
www. psychoterapia-muzykoterapia.com.pl