KIELCE-TECHNIKI RELAKSACYJNE I ODREAGOWUJĄCE

OGŁOSZENIA » MUZYKOTERAPIA-SZKOLENIA » KIELCE-TECHNIKI RELAKSACYJNE I ODREAGOWUJĄCE

 

 

 

 

KIELCE

 

TECHNIKI RELAKSACYJNE

I ODREAGOWUJĄCE W MUZYKOTERAPII

 

 

I EDYCJA SZKOLENIA

 

Serdecznie zapraszamy na I EDYCJĘ szkolenia poświęconego tematyce wykorzystania technik relaksacyjnych i odreagowujących w pedagogice, terapii zajęciowej oraz w innych formach pomocy terapeutycznej.

Kurs skierowany do nauczycieli, pedagogów, terapeutów zajęciowych, a także wszystkich tych, którzy zainteresowani są wzbogaceniem swojego warsztatu pracy o techniki relaksacyjne i odreagowujące, w tym muzyczne techniki regulatywne.

W ramach kursu przewidziano realizację następujących zagdanień:

1.     Techniki relaksacyjne i odreagowujące – WPROWADZENIE – 2 godz.

2.     Podstawy metodyczne treningów odprężających i odreagowujących – 2 godz.

3.   Programowanie muzyki do celów relaksacyjnych – wprowadzenie. „Test muzyczny”, „Kwestionariusz ankiety preferencji muzycznych pacjenta”- 2 godz.

4.  Programowanie muzyki do celów relaksacyjnych, c.d. Wymiary muzyki relaksacyjnej (wymiar fizyczny, psychiczny i społeczny) - 2 godz.

5. Technika Schultza – 4 godz.

6.  Podstawy metodyczne tworzenia tekstów wizualizacyjnych i z sugestią słowną – 2 godz.

7.Ćwiczenia odreagowujące – programowanie muzyki. – 2 godz.

8. Technikiwyobrażeniowo – odreagowujące. Założenia metodyczne – 2 godz.

9. Technika Jacobsona - 4 godz.

10.Ćwiczenia relaksacyjne i odreagowujące w oparciu o aktywne muzykowanie.  – 2 godz.

11. MUZYCZNA APTECZKA. Przykładowa literatura muzyczna z zestawem utworów o charakterze wyciszającym i odreagowującym. – 4 godz.

12.PODSUMOWANIE SZKOLENIA. Wręczenie zaświadczeń – 2 godz.

 

Szkolenie prowadzone w formie kursu doskonalącego i zakończone wydaniem zaświadczenia, potwierdzającego opanowanie przez kursanta  wiedzy z zakresu  technik relaksacyjno-odreagowujących i muzycznych technik regulatywnych.

 

CZAS TRWANIA: 30 GODZIN

 

TERMIN:
6.12.2018 - 3.01.2019

każdy czwartek;

w godz. 9.00-14.00

 

CENA: 600,00 zł

 

HARMONOGRAM SZKOLENIA

Grudzień: 6,13,20, 27.12.2018

Styczeń: 3.01.2019

CZWARTEK

9.00-10.30

10.45-12.15

12.30-14.00

 

6 godz. lekcyjnych x 5=30 godzin

 

MIEJSCE

PRACOWNIA MUZYKOTERAPII

KIELCE

ul. Żytnia 14A, lok.2, II p.

 

***

PRZEDPŁATA i TERMIN NABORU

Warunkiem wpisania kandydata na listę uczestników jest wpłacenie do 29 listopada zaliczki w wysokości 100,00 zł (najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem szkolenia)

na konto


Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę
36 1140 2004 0000 3702 7465 1768

mBank


z dopiskiem "Techniki relaksacyjne i odreagowujące w muzykoterapii".

Równocześnie prosimy wysłać
dowód wpłaty zaliczki w postaci skanu, zdjęcia lub elektronicznego druku na adres scpitps@o2.pl. Będzie on podstawą do wpisania kandydata na listę uczestników szkolenia.

***

UWAGA!

Pierwsza zaliczka (100,00 zł) jest kosztem organizacyjnym i nie podlega zwrotowi.

  
Zasada ta nie obowiązuje, w przypadku odwołania szkoleń z powodu nieutworzenia się grupy, bądź innych przyczyn, leżących po stronie organizatora. Kandydat może ubiegać się o zwrot zaliczki także w sytuacji, gdy sam wycofa się ze szkolenia; pod warunkiem jednak, że uczyni to najpóźniej 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia szkolenia.

 

Serdecznie zapraszamy!

***

 Wszystkich zainteresowanych szczegółami oferty zapraszamy do kontaktu ze

ŚWIĘTOKRZYSKIM CENTRUM PSYCHOTERAPII I TERAPII PRZEZ SZTUKĘ

tel. 600 817 525
mail: scpitps@o2.pl

www. psychoterapia-muzykoterapia.com.pl

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

Prosimy o wypełnienie formularza