KIELCE - CZWARTKOWE SPOTKANIA Z MUZYKOTERAPIĄ

OGŁOSZENIA » KIELCE - CZWARTKOWE SPOTKANIA Z MUZYKOTERAPIĄ

 

KIELCE. CZWARTKOWE SPOTKANIA Z MUZYKOTERAPIĄ

 

Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę

ma zaszczyt zaprosić Państwa na cykliczne spotkania, poświęcone zagadnieniom muzykoterapii i jej wykorzystania w różnych formach pomocy osobom cierpiącym.

Zapraszamy wszystkich tych, którzy zainteresowani są rozwojem osobistym przez udział w organizowanych przez nas sesjach muzykoterapii grupowej/indywidualnej, czy/i w szkoleniach z zakresu muzykoterapii.

Nabyta wiedza na temat leczniczych funkcji muzyki oraz możliwości jej wykorzystania w różnych obszarach dnia codziennego, pozwoli uczestnikom podjąć świadomą decyzję o udziale w sesjach muzykoterapeutycznych, czy o wyborze tematu długoterminowego szkolenia z muzykoterapii.

Proponowane spotkania mają charakter cykliczny, tj. odbywać się będą w każdy czwartek (w formie 3 – godzinnych wykładów) i potrwają do końca lipca 2018 roku.

Na specjalne życzenie wydajemy zaświadczenia o udziale w wykładzie z informacją o prezentowanych zagadnieniach.

***

PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY STRUKTURĘ i HARMONOGRAM WYKŁADÓW ORAZ TERMINY KOLEJNYCH SPOTKAŃ

 

Tematyka wykładu:

CZWARTKOWE SPOTKANIE Z MUZYKOTERAPIĄ. WPROWADZENIE DO TERAPII MUZYKĄ

 

HARMONOGRAM SPOTKANIA

I. WPROWADZENIE DO MUZYKOTERAPII. PODSTAWY TEORETYCZNE

Godz. 16.00 – 17.30

PRZERWA – 10 minut

II. CZĘŚĆ DYSKUSYJNA

Godz. 17.40 – 19.10.

Jest to czas poświęcony na dyskuję, wymianę spostrzeżeń, zadawanie przez uczestników pytań odnośnie organizowanych przez nas sesji muzykoterapeutycznych - ich charakteru, form, przebiegu, wskazań i przeciwskazań - jak również kursów o tematyce terapeutycznej. Istnieje także możliwość składania specjalnych życzeń na wskazany przez siebie temat szkolenia (z zakresu muzykoterapii, psychoterapii/psychoedukacji, pracy z grupami) który choć nie został uwzględniony w aktualnej ofercie szkoleniowej, może znajdować się w zakresie kompetencji osoby prowadzącej.

CENA: 110,00 zł.

MIEJSCE SPOTKANIA: Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę

Pracownia muzykoterapii              

KIELCE, ul. Żytnia 14 A, lok.2

Osoba prowadząca:

dr Izabela Dębicka, psychoterapeuta, muzykoterapeuta

 

***

Poniżej przedstawiamy

TERMINY SPOTKAŃ CZWARTKOWYCH

OD CZERWCA DO LIPCA

 

CZERWIEC

 7.06. 2018

14.06. 2018

21.06. 2018

28.06. 2018

 

LIPIEC

5.07. 2018

12.07. 2018

19.07. 2018

26.07. 2018

***

 

ZASADY PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać przelewem na konto mBank 36 1140 2004 0000 3702 7465 1768 najpóźniej do środy, tj. dnia poprzedzającego termin planowanego spotkania. W dopisku należy podać nazwę szkolenia - „Czwartkowe spotkanie z muzykoterapią. Wprowadzenie do terapii muzyką” - oraz preferowany termin spotkania.

 

Po dokonaniu płatności prosimy o przesłanie dowodu wpłaty (dokument pdf. lub zdjęcie, skan) na adres scpitps@o2.pl najpóźniej do dnia, poprzedzającego dzień wykładów.

 

Jednocześnie informujemy, iż warunkiem przeprowadzenia „spotkania z muzykoterapią” jest utworzenie się min. 3 – osobowej grupy słuchaczy.

 

UWAGA!

Wpłata należności za "szkolenie" nie podlega zwrotowi w przypadku niepojawienia się kandydata w dniu wykładu, bądź z powodu rezygnacji z udziału w nim na dwa dni przed zaplanowanym terminem.


Zasada ta nie obowiązuje, w przypadku odwołania wykładu z powodu nieutworzenia się grupy, bądź innych przyczyn, leżących po stronie organizatora. Kandydat może ubiegać się o zwrot wpłaconej kwoty także w sytuacji, gdy sam wycofa się ze szkolenia; jednak pod warunkiem, że uczyni to najpóźniej 5 dni przed planowanym terminem spotkania.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

KONTKAT:

e-mail: scpitps@o2.pl

tel.: 600 817 525