Izabela Dębicka

Psychoterapeuta » Izabela Dębicka

dr Izabela Dębicka

psychoterapeuta, dyplomowany muzykoterapeuta.

 

Doświadczenie zdobywała w państwowych placówkach służby zdrowia, m.i.: na oddziale Rehabilitacji w Świętokrzyskim Centrum Onkologii, w Szpitalu Komplekswoej Rehabilitacjii i Ortopedii Dziecięcej "GÓRKA" w Busku - Zdroju, na oddziale Leczenia Nerwic i Zabuzeń Osobowości w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym i Oddziale Dziennym Psychiatrycznym Ogólnym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach oraz w Świętokrzyskim Centrum Profilaktyki i Edukacji.

 

Pracuje jako psychoterapeuta w Nielublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej "Nadzieja Rodzinie" oraz jako wykładowca na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. W Świętokrzyskim Centrum Psychoterapii i Terapii przez Sztukę prowadzi psychoterapię indywidualną w nurcie analitycznym oraz analityczno - poznawczą muzykoterapię grupową.

 

Pracę poddaje systematycznej superwizji. Na codzień kieruje się  kodeksem etyki psychoterapeuty Instytutu Analizy Grupowej "RASZTÓW".

 

Jest nadzwyczajnym członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz członkiem kandydatem Instytutu Analizy Grupowej „RASZTÓW”.