PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

OFERTA  » PSYCHOTERAPIA/PSYCHOTERAPIA ONLINE » PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Psychoterapia indywidualna dla osób dorosłych i młodzieży

 

Świętokrzyskie Centrum Psychoterapii i Terapią przez Sztukę prowadzi psychoterapię indywidualną zorientowaną psychoanalitycznie i zorientowaną na proces.

 

Pomoc oferuje wszystkim tym, którzy:

  • pragną poprawić jakość swojego życia
  • chcieliby poczuć się dobrze w kontakcie ze sobą i otoczeniem
  • przeżywają różnego rodzaju trudności w sferze osobistej, na studiach, czy pracy zawodowej
  • cierpią na zaburzenia lękowe, nerwicowe, depresyjne, dolegliwości psychosomatyczne i problemy w zakresie odżywiania,
  • zainteresowani są własnym rozwojem.

 

W zależności od zgłaszanego problemu psychoterapia może przebiegać w formie:

  • psychoterapii krótkoterminowej
  • psychoterapii długoterminowej.

 

Psychoterapia krótkoterminowa - obejmuje od kilku do kilkunastu spotkań odbywających się z częstotliwością raz w tygodniu; zwykle ukierunkowana jest na rozwiązanie jednego, konkretnego problemu.

 

Psychoterapia długoterminowa - optymalna częstotliwość sesji obejmuje 2-3 spotkania w tygodniu; we wstępnym etapie leczenia nie określa się łącznego okresu trwania terapii; jest to forma pomocy, która przynosi najbardziej trwałe i wszechstronne zmiany w osobowości, gdyż opiera się na głębokiej pracy wglądowej, odnoszącej się nierzadko do odległych zdarzeń z przeszłości.

 

KONSULTACJE - cykl sesji psychoterapeutycznych każdorazowo poprzedzają 3 spotkania konsultacyjne, na których staramy się określić centralny problem osoby, zgłaszającej się po pomoc. Pozwala to ustalić najbardziej optymalną ofertę terapeutyczną – pomoc psychoterapeutyczną, bądź innego specjalisty.

 

PSYCHOTERAPEUCI

CENNIK